Aqua Soil series

Đất nền (giá thể) để trồng cây thủy sinh
Hầu hết các lọai cây trồng đều mọc rễ mạnh mẽ bên trong nền. Điều này là để duy trì cho sự khỏe mạnh cho thân cây và cũng để hấp thụ dinh dưỡng từ đất nền. Rất nhiều lọai cây thủy sinh đã tăng trưởng tốt hơn trong nền đất thông thường, nhưng đó không phải là lựa chọn tốt nhất, khôn ngoan nhất nước thường bị đục mờ.

ADA đã giải quyết vấn đề nước đục mờ bằng cách nung hạt đất nền với nhiệt độ cao và làm cứng hạt đất để những hạt đất không bị dễ vỡ và từ đó cho ra đời sản phẩm Aqua Soil.