Grand Solar series

Aqua Design Amano luôn đặt cao nghiên cứu về vấn đề phát triển của cây thủy sinh. GRAND SOLAR là một thiết bị ưu việt cho sự phát triển ấy. Trong thiên nhiên, lớp thực vật thuỷ sinh dưới mặt nước sông luôn nhận được ánh sáng mặt trời mạnh nhất là 2 giờ đồng hồ trước và sau lúc 12 giờ trưa, các khoàng thời gian còn lại trong ngày là ánh sáng phản chiếu trên bề mặt nước. Từ những quan sát đó, chúng tôi đưa ra ý tưởng sử dụng bóng đèn halogen cho ánh sáng mạnh và đèn huỳnh quang cho ánh sáng nhẹ nhàng hơn để cây thủy sinh nhận được ánh sáng như ánh sáng mặt trời tự nhiên .
.

Trong quá trình sản xuất và phát triển sản phẩm này, chúng tôi sử dụng hầu hết các nguyên vật liệu của Nhật Bản và đều kiểm tra cẩn thận. GRAND SOLAR có thết kế rất đơn giản, đươc trang bị những khe hở để bóng đèn halogen giải nhiệt trong quá trình thắp sáng, tăng phô điện tử trang bị cho GRAND SOLAR I là loại có chất lượng cao nhất. Đến thời điểm này chúng tôi tự tin nói rằng tăng phô điện tử của GRAND SOLAR 250 là một sự phát triển mang tính đột phá..

 

Pages