Kết quả cuộc thi IAPLC 2016

Đã có kết quả của cuôc thi Internation Aquatic Plants Layout Contest 2016

 

Chúc mừng tất cả các bạn chơi thủy sinh Việt Nam , cũng như trên thế giới . Sau bao nhiêu ngày vất vả chăm sóc hồ thủy sinh và hồi hợp chờ đợi kết quả . Và đây danh sách các bạn Việt Nam với thành quả đạt được .

Việt Nam có 38 hồ trong tổng số 2336 trên thế giới .

Nhưng chỉ có 37 hồ được xếp hạng và công bố danh sách , có 1 hồ không có trong bảng xếp hạng này .

 

Rank 07 LONG TRAN HOANG

15 LUONG QUOC HUNG

16 TRUONG THINH NGO

21 HOAI NAM VU

53 DUC NGUYEN MINH

75 CHIEN DAO THANH

86 HIEP DO TUNG

109 THU HA TRINH

131 TRUNG PHAN

176 TU DANG

180 HIEP DANG PHUOC

264 TAN NGUYEN VAN

273 TRUNG THINH VU

276 MAI THE NGOC

291 THE LE VAN

308 PHONG NGUYEN

336 LIEM NGUYEN DUC

345 XUAN THUY NGUYEN THI

478 HAO HOANG

493 QUANGMINH NGUYEN

752 QUY PHAM

848 DAN THANH

888 DUC VIET BUI

974 TRUONG VU MANH

1075 XUAN PHUC DAO

1119 HUNG VO

1134 KIEN NHU

1161 TRUNG NGUYEN

1175 TRAN BAO HIEU

1189 HA MINH TRI

1327 NGO NGUYEN

1555 ANH TUAN NGUYEN VU

1692 TRUNG TRAN NGOC

1715 KY QUAN TRAN

1741 THAO THU THI NGUYEN

1924 DUONG TUNG NGUYEN

 

Một lần nữa xin chúc mừng các bạn và hẹn gặp lại IAPLC 2017

 
▼Vui lòng download kết quả tại đây
the IAPLC 2016 World Ranking (PDF, 0.9MB)