Growth Plate

 Tấm lót kích thích tăng trưởng là một công cụ bằng thép không gỉ, được thiết kế để làm ấm sâu bên dưới nền, đó là sự kết hợp giữa nhiệt độ và độ nóng. Trong  mùa đông khi nhiệt độ giảm xuống, nó giúp giữ ấm lớp nền và thúc đẩy sự tăng trưởng của rễ cây trồng.  Dòng chảy nhẹ nhàng và đối lưu nhiệt của  lớp sưởi này giúp giữ môi trường nền ổn định.

* Heater and Thermostat are necessary in aquarium to keep proper water temperature.
* Heater and Thermostat are not include the product.

Article Code Size
104-201 for 60×30cm tank
104-202 for 60×45cm tank
104-203 for 90×45cm tank